بازگشت به صفحه اصلی
بازگشت به صفحه اصلی
آرشیو ماهانه روزنوشت ؛ March 2012
این روزهای تلخ
چهارشنبه، ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۰
تا آخر عمرم روزهای نزدیک به نوروز 91 را فراموش نخواهم کرد، روزهایی که در ماموریت کاری بودم و یک تماس مرا شبانه به تهران رساند، تماسی که خبر از فوت پدر خوب و مهربانم می داد ...