بازگشت به صفحه اصلی
بازگشت به صفحه اصلی
آرشیو ماهانه روزنوشت ؛ April 2011
اینم از خدمت!
چهارشنبه، ۱۷ فروردینماه ۱۳۹۰
خب امروز در تاریخ 17 فرودین 1390 خدمت سربازی بنده هم تمام شد. کلش با احتساب دو ماه آموزشی، چیزی در حدود هشت ماه شد (البته از 26 اسفند تا 13 فروردین رو کلا تعطیل بودیم! اتاقی که در محل خدمتم بی سابقه بود) چون کسر خدمت هم داشتم. کلا به من که سخت نگذشت. محل خدمتم خوب بود. حدود دو ماه رو صبح ها ساعت سه و نیم و چهار و نیم و حدود پنج ماهش رو هم صبح ها ساعت شش بیدار شدم و روزگار گذروندم! به هر حال، این هم گذشت ...