بازگشت به صفحه اصلی
بازگشت به صفحه اصلی
آرشیو ماهانه روزنوشت ؛ April 2010
نوروز 1389
سه شنبه، ۷ اردیبهشتماه ۱۳۸۹
با اندکی (حدودا 40 روز!) تاخیر، نورروزتان مبارک باشه. این روزها کارهای فارغ التحصیلی رو انجام دادم و دفترچه اعزام به خدمت سربازی! رو پست کردم رفت و منتظر دریافت برگه سبز و مطلع شدن از تاریخ اعزامم هستم.