بازگشت به صفحه اصلی
بازگشت به صفحه اصلی
آرشیو ماهانه روزنوشت ؛ October 2009
کاهش پیج رنک گوگل!
شنبه، ۹ آبانماه ۱۳۸۸
خب بالاخره بعد از کاهش پیج رنک 6 این وبلاگ به 5، امروز هم نوبت آن رسید که پیج رنک این وبلاگ از 5 به چهار نزول پیدا کند! نبینیم روزی رو که بشه 3 !! اونقدر به این وبلاگ (خدا رحتمش کنه!) نرسیدم و بهش بی وفایی و بی اعتنایی کردم که دیگه گوگل روش نشد پیج رنک این وبلاگ همچنان 5 بمونه.
البته فک کنم گوگل کلا زیاد حال نداده به ملت این سری. یه سایت دیگه هم داشتم که اونم شد چهار.
همین!