بازگشت به صفحه اصلی
بازگشت به صفحه اصلی
آرشیو ماهانه روزنوشت ؛ August 2009
نوید مجاهد عزیز درگذشت
جمعه، ۲۳ مردادماه ۱۳۸۸
دیشب خبر دار شدم که نوید مجاهد عزیز صاحب وبلاگ مژده به رحمت خدا رفته. اگه بدونید چقدر دلگیر و ناراحت شدم. خدا رحمتش کنه. فک کنم در این مدت زندگی خیلی سختی کشید و مدام در عذاب و سختی بود. امیدوارم از این پس در رحمت الهی باشه. نوید یکی از دوستان خیلی خوب اینترنتی من بود. چند سال پیش خیلی با هم ارتباط داشتیم. با اینکه قدرت حرکت نداشت ولی خب در زمینه کارهای کامپیوتر و برنامه نویسی برای خودش مخی بود. خدا رحمتش کنه و روحش شاد.