بازگشت به صفحه اصلی
بازگشت به صفحه اصلی
آرشیو ماهانه روزنوشت ؛ July 2009
چه خبر از کجا؟
دوشنبه، ۲۲ تیرماه ۱۳۸۸
خدمت شما که عرض کنم، کلا خبر خاصی نیست. زندگی در حال گذر است. انتخابات دهم ریاست جمهوری هم که انجام شد و هزار و یک حرف ناگفته از آن ماند که باید برای شما می زدم ولی نزدم؛ فرصت و حسش نبود. کلا دیگه حس وبلاگ نویسی و وبلاگ بازی نیست. مخصوصا برای ماهایی که فعلا حرف خاصی برای گفتن نداریم. این پست را هم زدم برای اطلاع خوانندگان قدیمی از زنده بودن!! خودم ولاغیر.