بازگشت به صفحه اصلی
بازگشت به صفحه اصلی
آرشیو ماهانه روزنوشت ؛ September 2008
یک ترم جدید و یک زندگی جدید!
پنجشنبه، ۴ مهرماه ۱۳۸۷
- خب بعد از کلی خاک خوردن اینجا، تصمیم گرفتم یه چیزکی بنویسم. اول اینکه ترم جدید هم شروع شد و من بیست واحد خفن برداشتم (قابل توجه کسانی که این سوال براشون مطرحه که مگه من هنوز دانشجو هستم! باید بگم که بله! هستم) شش تا درس سه واحدی تخصصی و ناجور.
- مورد بعدی هم اینکه تا یکی دو هفته دیگه رسما می رم سر خونه زندگی خودم! چه کنیم دیگه! گول خوردیم! خام شدیم! یکی منو نجات بده!!