بازگشت به صفحه اصلی
بازگشت به صفحه اصلی
آرشیو ماهانه روزنوشت ؛ September 2007
پند ابلیس
چهارشنبه، ۴ مهرماه ۱۳۸۶
این روز‌ها نوشتنم نمی‌یاد، سرم هم شلوغه یه شدت. اوضاع هم بر وفقه مراده. قالب جدید هم در راهه. فعلا اینو داشته باشید تا بعد.
مي گويند ابليس، زماني نزد فرعون آمد در حاليكه فرعون خوشه اي انگور در دست داشت و مي خورد.ابليس به او گفت: هيچكس ميتواند كه اين خوشة انگور را به مرواريد خوش آب و رنگ مبدل سازد؟ فرعون گفت: نه.

ابليس با جادوگري و سحر، آن خوشة انگور را به دانه هاي مرواريد خوشاب تبديل كرد. فرعون تعجب كرد و گفت: آفرين بر تو كه استاد و ماهري. ابليس سيلي اي بر گردن او زد و گفت: مرا با اين استادي به بندگي قبول نكردند، تو با اين حماقت چگونه دعوي خدايي مي كني؟
آیا می‌دانستید که؟
دوشنبه، ۲۶ شهریورماه ۱۳۸۶
حروف انگلیسی A ، B ، C ، D در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 100 دیده نمی‌شود؟ حرف D برای اولین بار در عدد 100 بکار می‌رود (Hundred)
حروف A ، B ، C در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 999 دیده نمی‌شود. حرف A برای اولین بار در املای عدد 1000 دیده می شود (Thousand)
حروف B ، C در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 999999999 دیده نمی‌شود. حرف B برای اولین بار در املای عدد بیلیون بکار می‌رود. (billion)
و حرف C هیچ وقت در املای اعداد انگلیسی بکار نمی‌رود.
فقط یک خط
یکشنبه، ۱۸ شهریورماه ۱۳۸۶
اوین جنبش ضد استعماری معاصر با یک خط شکل گرفت. میرزای شیرازی در جواب نامه‌ای نوشت: «الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحو کان، در حکم محاربه با امام زمان (عج) است»؛ فقط همین. سفیر انگلیس وقتی که خبر را شنیده بود، به پیشکار ایرانی اش گفته بود: «مگر یک خط چه کار می‌تواند بکند؟» و میرزا حسین، پیشکار ایرانی سفارت انگلیس گفته بود: «این یک خط فرق می‌کند، این یک فتواست.» بعدا همه تاثیر یک خط را دیدند.
شاه وقتی از انیس‌الدوله (سوگلی حرمش) خواست که برایش قلیان بیاورد، جوا شنید که کشیدن قلیان حرام است. شاه خندید؛ «چه کسی حرامش کرده؟!» همسر شاه جواب داد: «همان که من را به شما حلال کرده»
منبع؛ همشهری جوان شماره 133